ProPäijänne yhdistyksen aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti arvostettua Unescon biosfäärialuetunnusta. Hankkeen avulla koko Päijänteen aluetta kehitetään kestävällä tavalla ja varmistetaan  luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen tulevillekin sukupolville.

Toimintaa

Yhdistys on perustettu Muuramen kunnassa vuona 2015. Perustajajäsenet ovat pääosin Muuramelaisia yrittäjiä. Perustajajäsenien näkemyksen mukaan Päijänteen biosfäärialue on hyödyllinen alueella oleville asukkaille, ihmisille ja yrityksille . Yrityksien imagon kannalta on positiivista olla kestävän kehityksen kannalla. 


Biosfäärialue

Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto, rikas kulttuuriympäristö sekä elävää elinkeinotoimintaa.  

Maailamanlaajuiseti biosfäärialueita on 120 maassa yhteensä n. 700 kappaletta.

Suomessa on ennestään kaksi aluetta; Pohjois- Karjalan biosfäärialue, Pohjoiskarjalassa ja Saaristomeren kansallispuiston alue.

Tavoitteena on jättää Päijänne tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin itse saatiin!