ProPäijänne yhdistyksen aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti arvostettua Unescon biosfäärialuetunnusta. Hankkeen avulla koko Päijänteen aluetta kehitetään kestävällä tavalla ja varmistetaan  luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen tulevillekin sukupolville.

Toimintaa

Yhdistys on perustettu Muuramen kunnassa vuona 2015. Perustajajäsenet ovat pääosin Muuramelaisia yrittäjiä. Perustajajäsenien näkemyksen mukaan Päijänteen biosfäärialue on hyödyllinen alueella oleville asukkaille, ihmisille ja yrityksille . Yrityksien imagon kannalta on positiivista olla kestävän kehityksen kannalla. 

Yhdistys on jo saavuutanut yhden tärkeimmistä tavoitteistaan. Jyväskylän yliopisto sekä osa Päijänteen alueen kunnista on on ottanut tehtäväkseen ajaa Päijänteen biosfäärialuehanketta eteenpäin. Hankehakemusta Unescon Euroopan toimistolle Pariisiin ollaan paraillaan valmistelemassa. Hakemus valmistuneen vuoden 2022 syksyllä ja päätöstä Unecolta odotetaan vuoden 2023 lopulla.

ProPäijänne yhdistys seuraa tilannetta ja avustaa tarvittaessa, missä apua tarvitaan.

Biosfäärialue

Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto, rikas kulttuuriympäristö sekä elävää elinkeinotoimintaa.  

Maailamanlaajuiseti biosfäärialueita on 120 maassa yhteensä n. 700 kappaletta.

Suomessa on ennestään kaksi aluetta; Patvinsuon biosfäärialue, Pohjoiskarjalassa ja Saaristomeren kansallispuiston alue.

Tavoitteena on jättää Päijänne tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin itse saatiin!