ProPäijänne ry.

ProPäijänne ry. on perustettu 8.12.2015. Yhdistyksen tarkoituksena on saada Päijänteestä YK:n Unescon alainen biosfäärialue.

Biosfäärialueen perustehtävät ja kriteerit

Biosfäärialuetoiminnan tulee toteuttaa Unescon edellyttämät perustehtävät joita ovat: kestävän kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukeminen.

Biosfäärialueen tulee myös täyttää Unescon asettamat kriteerit joita on muun muassa se, että alue on riittävän suuri kooltaan jotta alueella voidaan toteuttaa edellä esiteltyjä perustehtäviä. Alueen tulee myös olla merkittävä luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta ja alueella tulee olla mahdollisuus kestävän kehityksen mallintamiseen ja edistämiseen. Alueella tulee olla oma hallintomalli.

Toimintaa voidaan kriteerien osalta soveltaa hyvinkin vapaasti kansalliset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Tärkeää on, että biosfäärialue suunnitellaan sellaiseksi, että se sopii mahdollisimman hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin.

Biosfäärialue tavaramerkkinä eli brändinä

Unescon biosfäärialue on brändinä maailmanlaajuisesti tunnettu. Vuoden 2009 listauksen mukaan maailmassa oli 553 biosfäärialuetta 107:ssä eri maassa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on lukuisia biosfäärialueita, ja niiden toiminta on tunnettua ja arvostettua. Suomessa ja Ruotsissa on kaksi ja Tanskassa yksi biosfäärialue. Ruotsissa oli kuitenkin vuonna 2007 käynnissä kaikkiaan seitsemän erillistä biosfäärialueiden selvitys- ja perustamishanketta. Biosfäärialueet on naapurimaassa nähty tärkeinä alueidenkäytön ja kehityksen työvälineinä. Suomen kaksi biosfäärialuetta sijaitsevat Pohjois-Karjalassa (perustettu 1992) ja Saaristomerellä (1994). Unescon ”Ihminen ja biosfääri” ohjelma käynnistyi vuonna 1970.

 

Päijänteen biosfäärihankkeessa tarkoituksena on, että alueesta tulisi oma brändi, jota alueen elinkeinot voisivat käyttää hyödyksi markkinoinnissa. Biosfäärialueen tavaramerkillä Päijänteen alueella markkinoitavaksi soveltuisivat matkailu-, kalastus-, maatalous-, metsätalous-, teollisuustuotteet ja kulttuurielinkeinot.

Biosfäärialueena Päijännettä kehitetään kestävällä tavalla. Päijänne on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa myös alueella oleville yrityksille sekä pääkaupunkiseudun vesihuollolle.

Luonto- ja kulttuurimatkailu tulee lisääntymään. Päijänne tulee kiinnostamaan maailman laatutietoisia turisteja. Entistä enemmän tulee olemaan kysyntää järjestetyistä ja opastetuista luontomatkoista. Ranta-alueella olevia vapaa-ajan asuntoja halutaan vuokrata tai ostaa ja Päijänteen vaikutuspiirissä olevien palvelujen kysyntä tulee lisääntymään.

Päijänteen edellytyksiä biosfäärialueena vapaa-ajan ja ammattikalastukseen tulee tehostaa ja parantaa, koska yhä puhdistuva Päijänne tulee kiinnostamaan entistä enemmän niin kotimaisia kuin ulkomaisia vapaa-ajan kalastajia ja maamme parasta muikkujärveä voitaisiin hyödyntää elintarviketeollisuudessa.

Elinvoimainen ja kestävä maatalous tulevat hyötymään biosfäärialueen statuksen myötä. Puhtaat maatalouden tuotteet tulevat maailmalla tunnetuksi, matkailun tuomat liitännäiselinkeinot lisäävät ja monipuolistavat maatilojen toimeentuloedellytyksiä. Yrityksiä syntyy lisää ja osaavaa väkeä tarvitaan yrityksissä.

Metsätalous ja metsäteollisuus hyötyvät Päijänteen biosfäärialueen statuksesta. Biosfäärialuestatus on tunnettu tuotemerkki esimerkiksi Keski-Euroopassa ja biosfäärialueella kestävällä tavalla tuotetulla puulla, paperilla tai muulla tuotteella on epäilemättä tulevaisuudessa imagoarvoa, jota voidaan hyödyntää markkinoinnissa.   

Teollisuus- ja kauppa hyötyisivät biosfäärialueen brändistä. Tulevaisuuden kuluttajat arvostavat luontoarvoja.