ProPäijänne hallituksen järjestäytymiskokous

11.4.2017

ProPäijänteen uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen 5.4.2017

ProPäijänne ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Heikki Hilden. Sihteerinä aloitti Päivi Halinen. Puheenjohtaja Juha Markko toimii samalla rahastonhoitajana.

Uusina hallituksen jäseninä ovat Irma Heiskanen ja Päivi Halinen. Tero Mustonen siirtyi hallituksen pysyväksi asiantuntijajäseneksi.

Seuraava hallituksen kokous suunniteltiin pidettäväksi 10.5.2017 klo 9.00 alkaen.