ProPäijänne projektisivut käyttöön

14.3.2017

Päijänteen biosfäärialueen markkinointisivut kuntoon.

Kamua Oy on saanut valmiiksi Päijänteen biosfäärialueen markkinoimiseksi tarkoitetut sivut valmiiksi. Propäijänne yhdistyksella on oikeudet päivittää sivuja.

Sivuja täydennetään vielä kolmannella yrityshaastattelulla. Haku ko. yrityksestä on käynnissä.