ProPäijänne ry:lle Leader rahaa

23.8.2016

Jyväsriihen hallitus on puoltanut Muuramen kunnan ja ProPäijänne ry:n yhteistä hakemusta.

Hankerahalla selvitetään mitä hyötyjä muuramelaiset matkailuyritykset saisivat, jos Päijänteen biosfäärialue toteutuisi.

Osa avustuksesta käytetään esitteen, video- ja verkkomateriaalin tuottamiseen. Materiaalia käytetään Päijänteen biosfäärialueesta tiedottamiseen.

Rahoitus odottaa vielä Keski-Suomen Ely keskuksen vahvistusta.

Projektia on käynnistelty omarahoituksen turvin.